HAND BILTVÄTT

Vi driver den modernaste hand biltvätt och bilvårdsanläggning i NYBRO, Vi bryr oss om miljön och använder oss alltid av miljövänliga produkter.

 

Vi erbjuder många högtrycks program.

Utvändigtvätt: Personbill från 99 KR :-
Avfettning, Schamponering, Fälgrengöring, Däckglans, Fönsterputs.
Bronstvätt: Personbill från 199 KR :-
Utvändig handtvätt + Asfaltborttagning.
Silvertvätt: Personbill från 249 KR :-
Utvändig handtvätt, Invändig tvätt, Damsugning, mattor tvätt, Damsugning av bagageutrymme, Rengöring av rutor, dörrgångar, gummidetaljer.
Guldtvätt: Personbill från 399 KR :-
Utvändig handtvätt, Invändig tvätt, asfaltborttagning, handvax, däcktvätt, fälgtvätt, damsugning, fönsterputs, dörrgångar, gummidetaljer.
Diamanttvätt: Personbill från 499 KR :-
Utvändig handtvätt, Invändig tvätt, asfaltborttagning, handvax, motortvätt, däcktvätt, fälgtvätt, damsugning, fönsterputs, dörrgångar, gummidetaljer.

AUTOCLEAN SPECIAL: Personbill från 799 KR :-

Avfettning, Schamponering, Fälgrengöring, Däckglans, Fönsterputs, Damsugning av Kupe, Damsugning av bagageutrymme, Damsugning av bagageutrymme, Rengöring av dörrkarmar, Rengöring av paneler. + Asfaltborttagning, Grov ångrengöring av paneler, Underspolning, Handvax + Motortvätt/ Motor Ångtvätt + Glare® Liquid Clay, Glare® Rapid Action Spray Polish, Glare® Vinyl Leather Protectant, Glare® Fälgrengöring och Däckglans